x
GIDA KALİTE VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Gıda sektöründe öncü faaliyet gösteren İşletmemiz, Gıda Kalite ve Güvenliği çalışmalarına yön vermek ve insan sağlığının korunması için tüm üreticilerimizin bizimle aynı bakış açısı ile üretim yapması adına gıda güvenliğinin ve çevre sağlığının korunması konularında aşağıda verilen ilkeleri politika olarak benimser, uygulandığını ve devamlılığını taahhüt eder.

➢ Tüm faaliyetlerde ‘Gıda Kalite ve Güvenliği Standartları’ gerekliliklerine uymak ve müşterilerden gelen özel talepleri dikkate almak,

➢ Üretim proseslerinde hammadde temininden, ürünün sevkiyatına kadar tüm işlem basamaklarında gıda güvenliğini muhafaza etmek üzere tehlike analizleri ve risk

analizleri ile belirlenmiş olan tüm kontrol noktalarının eksiksiz takiplerinin yapılmasını sağlamak, otokontrol sistemi kurmak, belirlenen noktalardaki kontrol yöntemlerini periyodik olarak değerlendirmek ve doğrulamak,

➢ Alınabilecek bütün hijyen önlemlerini alarak mümkün olan en yüksek ve güvenilir kaliteyi korumak ve bu doğrultuda kalitemizin sürdürülebilmesi için tüm gelişim ve değişimleri takip ederek uygulamak; bünyemizde sürekli iyileştirme sağlamak,

➢ Titizlikle takip ettiğimiz hijyenik çalışma ve üretim ortamı koşullarını koruyabilmek için üretimle ve ürün ile temas halinde olan tüm çalışanlarımızın görevlerinin bilincinde olmasını sağlamak adına Kişisel Hijyen ve Üretim Hijyeni konularında sürekli eğitimler vermek,

➢ Ülkemizin yasal olarak belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde genel çalışma ortamı oluşturmak, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

➢ Tüm işletmemizde insan sağlığının korunması için gerekli noktalarda görsel ve yazılı ikaz levhaları, maske, eldiven ve koruyucu elbise kullanmak ve verilen eğitimlerle personeli bilinçlendirmek adına gerekli tüm önlemleri almak,

➢ Üretim ve hizmet proseslerinde ülkemizde ve satış yapılacak ülkelerdeki, Mevzuat ve Yönetmeliklerle çerçevesi belirlenmiş kurallara uymak ve müşteri şartlarını dikkate alarak; Ürün güvenliğini etkileyen ve piyasaya arzını durdurabilecek herhangi bir durumda tüketicilerimize en kısa sürede bilgi vermek,

➢ Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlığı ve güvenliği sorumluluğuyla; tüm çalışanlarımızın periyodik muayenelerini yaptırmak, bilinen veya şüphelenilen hastalık taşıyan ya da yakalanan, tüketici güvenlik tehlikesine sebep olacak çalışanların üretim veya depolama alanlarına girişlerini yasaklamak ve konu ile ilgili sıkı takipleri yapmak,

➢ Tüm işletme genelinde insana, doğaya ve tüm canlılara saygı çerçevesinde ve çevre sağlığı bilinci ile hareket etmek,

➢ Üretim ve servis hizmetlerimizde teknik ve teknolojik imkanlarımız, modern tesislerimiz, çalışma hassasiyetlerimiz, sürekli gelişimimiz ile kaliteli, güvenli ve risksiz ürün üretimimiz sayesinde sektörümüzde lider ve örnek olmaya devam etmek,

➢ Gelişime ayak uydurmak ve gerek üretim gerekse kalite sistemleri çerçevesinde daima lider konumda yer almak,

➢ Üretmiş olduğumuz ürünlerde ve proseslerde Akredite Dış Laboratuvarlarda yaptırdığımız mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel analizler ile kalitenin yanı sıra “güvenli ürün” üretimini garanti etmek,

➢ Sürekli gelişim ilkesi ile çalışarak tüketicilerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, zamanında ve eksiksiz hizmet sunmak,

➢ Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için tüm çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde, dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışabilmesi için uygun çalışma ortamı hazırlamak,

➢ Ürünlerimizi ulaştırdığımız tüm tüketicilerimiz için tercih edilen bir marka haline getirmek,


GENEL MÜDÜR


gidaguvenligi.jpg (61 KB)
foodquality.jpg (51 KB)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.