x
Whatsapp Üzerinden İletişime Geçilen Tüketicilere İlişkin Aydınlatma Metni

WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİLEN TÜKETİCİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" ya da “Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin korunmasına ve şirketimizden hizmet alan tüm kişilerin bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu doğrultuda, Şirketimiz ile yapabileceğiniz Whatsapp iletişim / görüşme süreçleri esnasında, Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

2.İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası.
İletişim : İletişim adresi, e-posta adresi, telefon, cep telefonu.
Lokasyon : Konum bilgisi
Müşteri İşlem : Çağrı merkezi kayıtları, müşteri bilgi sistemi alt yapısı kayıtları.

Sağlık Bilgileri: Kişisel sağlık bilgileri

Cinsel Hayat: Cinsel hayat verileri

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak:

·  İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

·  İletişimin teyidi ve sipariş sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

·  Sipariş alınması ve satış süreçlerini yürütmek

·  Siparişlerin teslim edilmesi sürecini yürütmek,

·  Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

·  Talep/şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek,

·  Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

·  Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

·  Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Şirket ile WhatsApp üzerinden iletişime geçmeniz üzerine verdiğiniz bilgilerden hareketle; Whatsapp üzerinden yazışmalar ve görüşmeler aracılığıyla telefon üzerinden toplanmaktadır.


Kişisel Verileriniz, Türkiye'de KVKK'nin 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.


Şirketimizle WhatsApp üzerinden görüşme başlattığınızda şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, yurt dışındaki platformlarda depolanmaktadır. Kişisel verilerin yurt dışında depolanması KVKK'nin 9'uncu maddesi uyarınca yurt dışına kişisel veri aktarımı olarak kabul edildiğinden, ancak açık rıza vermeniz halinde WhatsApp üzerinden görüşmeye devam edilmektedir. Açık rızanız olmaması halinde WhatsApp üzerindeki görüşme hemen sonlandırılmaktadır. Yurt dışına aktarılacak olması nedeniyle WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler KVKK'nin 5'inci maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca açık rıza vermeniz halinde işlenmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Açık rızanızın varlığı halinde, Veri Sorumlusu olarak WhatsApp üzerinden kurulan iletişim ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK'nin 8' inci ve 9' uncu maddelerinde belirtilen çerçevede işlenmektedir.

Görüşmelerimiz “WhatsApp” uygulaması üzerinden gerçekleşmekte olduğundan verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinin 1. Fıkrası ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasına uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir Şirket olan Whatsapp LLC firmasına, “WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİLEN TÜKETİCİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ” dokümanı ile vermiş olduğunuz açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır.


6.KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kanun'un 11'inci maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu açık rıza onayını tamamen veya kısmen geri alma hakkınız bulunmaktadır.

7.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"e göre yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde yanıtlanacaktır.

*Şirketin merkez adresi, elektronik posta adresi, KEP adresi,:

Şirket

SARAÇOĞLU TURİZM ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİC. A.Ş.

Adres (Yazılı Başvuru)

Soğanlık Yeni Mah. Aliağa Sok. No:8 16.Kat Daire:78 Kartal/İstanbul

E-posta Adresi

info@profsaracoglu.com

Kep Adresi

saracoglu@hs01.kep.tr


İlgili kişi başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.